Thực đơn Nhật thực

Thực đơn Eclipse 1.3.0
Lưu các pixel menu cố định của bạn khỏi bị cháy vào màn hình của bạn!
Tập trung tốt hơn vào công việc và giải trí của bạn và tránh xa thanh menu!

Yêu cầu
Hệ điều hành: Mac OS X 10.5
CPU: PPC, Intel (Ứng dụng phổ thông)
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển

Giá
Menu Eclipse là miễn phí hay đúng hơn tôi nên nói là “phần mềm đóng góp”. Do đó, một lời tri ân nho nhỏ sẽ làm nên một ngày của tôi.

Liên hệ, Hỗ trợ, Phản hồi, v.v.
Tôi rất muốn nghe ý kiến từ bạn!